Trụ sở Cục Cảnh sát đường thủy

Tên dự án: Đầu tư xây dựng công trình Trụ sở Cục cảnh sát đường thủy thuộc Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội

Địa điểm xây dựng: Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Thành Phố Hà Nội 

Chủ đầu tư: Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội (Tổng cục VII)- Bộ công an

Hình thức đầu tư: Xây dựng mới

Nguồn vốn đầu tư: Kinh phí đảm bảo trật tự, an toàn giao thông do Trung ương cấp, vốn đầu tư phát triển Nhà nước cấp cho Bộ công an và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Quy mô và mục tiêu: Xây dựng cơ sở làm việc nhằm đảm bảo yêu cầu diện tích làm việc, ăn bếp và các sinh hoạt khác cho 118 cán bộ chiến sĩ Cục Cảnh sát đường thủy thuộc Tổng cục VII

Đơn vị Tư vấn giám sát: Công ty Cổ phần CONINCO- Thăng Long