Thông tư số 17/2013/TT-BXD ngày 30/10/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.

Thông tư số 17/2013/TT-BXD ngày 30/10/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.

<tr > Ký hiệu văn bản 2013/TT-BXD<tr > Ngày ban hành 30/10/2013<tr > Ngày có hiệu lực 15/12/2013<tr > Ngày hết hiệu lực Văn bản còn hiệu lực<tr > Người ký Trần Văn Sơn<tr > Trích yếu Thông tư số 17/2013/TT-BXD ngày 30/10/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.<tr > Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng<tr > Phân loại Thông tư<tr > Lĩnh vực Kinh tế xây dựng<tr > Tệp đính kèm:

BXD_17-2013-TT-BXD_30102013.pdf

Số văn bản 17

Tin khác